Hedendinsdagen | Oktober > December 2017

.

5 Concertconferenties met hedendaagse muziek

In het Théâtre de la Balsamine & Théâtre Poème

Dit najaar stelt Ars Musica een concertreeks voor rond de thema’s geschiedenis, filosofie, sociologie, wetenschap, circus en architectuur. De Hedendinsdagen zijn zes avonden waarin de muzikale creatie een actieve rol op zich neemt en de debatten vanuit een verrassende hoek in vraag stelt.

De ensembles en solisten bouwen bruggen tussen de verschillende disciplines, bijgestaan door filosofen, wetenschappers, schrijvers, historici, architecten of kunstenaars. Dankzij deze specialisten en de rijkdom van de muzikale creatie, komt u alles te weten over “De Oktoberrevolutie”, “De Mythologie van Lewis-Carroll”, “Oorlogsgruwel”, “Architectuur”, en “Het Circus”.

Meer informatie vanaf begin september!