Menu

09.11.2021 - 30.06.2022

VOX

Surprise your ears!

Kalender

June

2017

LUN
MAR
MER
JEU
VEN
SAM
DIM
1Thu
2Fri
3Sat
4Sun
5Mon
6Tue
7Wed
8Thu
9Fri
10Sat
11Sun
12Mon
13Tue
14Wed
15Thu
16Fri
17Sat
18Sun
19Mon
20Tue
21Wed
22Thu
23Fri
24Sat
25Sun
26Mon
27Tue
28Wed
29Thu
30Fri
Kalender

VOX

Tijdens deze nieuwe festivaleditie onderzoekt Ars Musica wereldwijd alle mogelijke uitdrukkingsvormen van de stem. Gemeenschappelijk aan alle culturen over de hele wereld, verschilt ons stemgebruik immers vaak op technisch vlak daar ze steeds in dienst staat van een specifieke taal, intentie of gedachtengoed. De stem is in de eerste plaats een middel om het woord over te brengen, zeker voor de sociale wezens die we zijn. Ze brengt betekenis over en verzekert de communicatie. Maar de stem is ook een instrument en de eerste bron van muziek.

"Onconventioneel" zou een manier kunnen zijn om hedendaagse muziek te omschrijven. Muziek waarin elke componist-e zijn/haar eigen uitdrukkingswijze bepaalt, muziek die de voorspelbaarheid overstijgt. Ze is vaak grensverleggend, verschuift niet enkel de formele lijnen, maar speelt ermee en gaat er ook tegenin. Onvoorspelbaar in vorm of klank, biedt ze de luisteraar een wereld vol verrassingen, onverwachte wendingen, ongehoorde en onbekende emoties. Alles mag, alles is dus mogelijk. Daarom hebben we het bij Ars Musica liever over creatiemuziek dan over hedendaagse muziek. Nieuwe muziek biedt de sensatie van nooit eerder gehoorde geluiden en de emotie van een duik in het onbekende. Ars Musica nodigt haar luisteraars uit voor een sprong in een rijk gevuld programma rond de stem, hieronder voorgesteld door artistiek directeur Bruno Letort.
Suprise your ears!

Tijdens deze nieuwe festivaleditie onderzoekt Ars Musica wereldwijd alle mogelijke uitdrukkingsvormen van de stem. Gemeenschappelijk aan alle culturen over de hele wereld, verschilt ons stemgebruik immers vaak op technisch vlak daar ze steeds in dienst staat van een specifieke taal, intentie of gedachtengoed. De stem is in de eerste plaats een middel om het woord over te brengen, zeker voor de sociale wezens die we zijn. Ze brengt betekenis over en verzekert de communicatie. Maar de stem is ook een instrument en de eerste bron van muziek.

Gesproken, gezongen, gescandeerd, gefluisterd, geschreeuwd, gepreveld, vormt de stem het centrale element van deze editie. Vox 2021 zal in een samenspel van nieuwe creaties vocale tradities van over de hele wereld samenbrengen, van Mongoolse boventoonzang tot Japans Nô-muziektheater, van boreale stemmen tot majestueuze Ethiopische melopeën. De stem is namelijk een zeer opvallend en algemeen kenmerk van het menselijk zijn en onderzoek toont aan dat de manier waarop dat gebeurt wereldwijd culturele grenzen afbakent. De traditie verwijst in verschillende culturen en geloofsovertuigingen vaak naar het akoestische universum, bestaande uit klanken en ritmes. Zo wordt bijvoorbeeld de oorsprong van de wereld als een oerkreet beschreven in de Indische Veda, boeken door godheden aan wijzen van het Vedische tijdperk "geopenbaard" en verondersteld alle goddelijke wijsheid te bevatten. De Genesis heeft het dan weer over een vibrerende eenheid.

Omdat alles klank en ritme is, neemt iedereen deel aan het eeuwig herscheppen van de sonore kosmogonie: de stem van de profeet die het vergeten woord doet herleven, de roep van de muezzin, de bezwering van de sjamaan, allen reageren op diezelfde oerkreet die het ontstaan van de wereld in zich draagt. Vanuit deze traditie bevat de stem een potentieel aan krachten en legt ze contact met de akoestische substantie. De stem maakt communicatie mogelijk tussen werelden, of het nu gaat om de mensenwereld, de dieren- of de plantenwereld. De universele dimensie van stemgebruik bewijst de noodzaak tot communicatie bij de mens. Het is een bepalende factor in de totstandkoming van sociale verhoudingen die de overgang van de natuurlijke staat naar de culturele orde mogelijk maken, een concept dat door de Franse etnoloog Levi-Strauss is uitgewerkt.

Hoewel zang in sommige culturen, met name buiten Europa, al duizenden jaren onveranderd overgeleverd wordt, blijft ze vandaag nog steeds een bron van inspiratie voor hedendaagse componiste-n/-s. Zij ontdekken er ongehoord complexe muziekpatronen in, die hen uit hun creatieve comfortzone dwingen. Het Ars Musica festival zal, trouw aan zijn redactionele lijn, bruggen bouwen tussen geschreven muziek en mondelinge tradities, tussen westerse en niet-westerse culturen, om zo tot nieuwe werken en een nieuw creatief muziekvocabularium te komen. De Vox 2021-editie wakkert de zin voor risicovol schrijven en luisteren naar ongewone orkestraties aan en staat garant voor een innovatief en ongemeen boeiend luisteravontuur.

About Ars Musica

Meer info

Ontdek
HET PROGRAMMA

Meer info