Menu

Biografie

Cyrille Thoulen

Cyrille Thoulen studeert sociologie aan de ULB voor hij naar het Koninklijk Conservatorium van Brussel trekt en in de klas begint van Daniel Capelletti.

Zijn culturele aanpak is resoluut interdisciplinair, en wordt voortdurend gevoed door zijn twee favoriete disciplines.

Als socioloog, heeft hij zich in de kunsten gespecialiseerd en voert een grondig onderzoek  naar wat de  “smaak” van de muzikant bepaalt, van die van de amateurvertolker tot hetgeen wat de keuze van de componist beïnvloedt.

Als componist, zet hij gelijktijdig werk verder dat een synthese poogt te maken van verschillende soorten erfgoed door te onderzoeken hoe esthetische vormen die voorgesteld worden als tegengesteld (tonaliteit, atonaliteit, spectralisme, microtonaliteit enz.) elkaar kunnen bestuiven.

Agenda