Menu

Biografie

John Adams

John Adams werd geboren in Worcester, Massachussets. Zijn adolescentie wasdoordrenkt van swing, musicals van Broadway en populaire Amerikaanse muziek uit dejaren ’40-’50, al zouden deze invloeden zich pas later in zijn carrière laten horen. Opgeleidals klarinettist studeerde hij compositie aan Harvard bij Leon Kirchner – Schönbergsdiscipel – terwijl hij ook het Bach Society Orchestra dirigeerde en hij vervangendklarinettist was voor het Boston Symphony Orchestra en het Boston Opera. Eenmaal zijndiploma op zak vestigde hij zich in Californië. De autoreis die hij hiervoor van Oost naarWest maakte, was zowel doorslaggevend (hij ontdekte de grote Amerikaanse ruimtes) als symbolisch (hij maakte zich los uit de greep van de Europese traditie). Na een reekselektronische stukken die nauw aansluiten bij de happening, schreef hij in 1977-1978 zijneerste opussen: beslist schatplichtig aan het minimalisme getuigden zijnPhrygian Gatesvoor piano enShaker Loopsvan een persoonlijke visie hierop. Het duurde niet langvoordat Adams – vanaf zijnHarmonielehre(een knipoog naar Schönberg) – eenopmerkelijk gevoel voor contrast, voor klankkleuren (hij was een bijzonder arrangeur) eneen quasi postromantische gevoeligheid (Wagner, Mahler en Sibelius waren zijnrolmodellen) aan het repetitieve idioom had toegevoegd. Het was de operaNixon in China- gecreëerd in 1987 met de regisseur Peter Sellars – die van hem een gevestigde waardemaakte. Dit stuk – één van de grootste successen uit de hedendaagse opera – werdopgevolgd door andere, steeds door de actualiteit gekleurde stukken; ze maken hem totéén van de grootste hedendaagse lyrische componisten. «Een componist met eenjanuskop», aldus zijn biograaf Renaud Machart. Zijn werk oscilleert onophoudelijk tussenextraverte, broeierige composities en weemoedigheid. In weerwil van zijn algemeneappreciatie (zoals zijn compositieOn the Transmigration of Souls, gecreëerd door het NewYork Philharmonic Orchestra in 2002, ter viering van de aanstelling van zijn dirigent LorinMaazel en ter nagedachtenis van de aanslagen van 11 september) werd John Adamsnooit gespaard van polemieken – zoals in 2003 toen hij de Pulitzer prijs weigerde wegens‘té academisch’. Ondanks herhaaldelijke aanvallen van de hoeders van degeïnstitutionaliseerde avant-garde – en meer bepaald de Europese – is John Adams éénvan de meest gespeelde levende componisten; wellicht omdat in deze muziek,« zuiverproduct van de twintigste eeuw», aldus Alex Ross, «de eeuwenoude tegenstelling tussentraditie en avant-garde wordt beslecht. »