Menu

Biografie

Marc Collet

Dirigent Marc Collet werd geboren in Brussel en studeerde aan het Conservatoire royal de Bruxelles, aan het Koninklijk Conservatorium Brussels en aan de Rijkshogeschool van Maastricht.

Gepassioneerd door ensemblemuziek en het samenwerken met jongeren, is hij van 1990 tot 2010 muzikaal leider van het Orchestre symphonique des jeunes de Bruxelles. Daarnaast dirigeert hij tal van andere orkesten en ensembles.

Als muziekdirecteur van Ensemble21, gericht op hedendaagse muziek, heeft hij de creatie van talrijke werken van jonge componisten uit zowel de Federatie Wallonië-Brussel als de Vlaamse Gemeenschap aangemoedigd. Door dagelijks Oude Muziek (kegel en basso continuo) te beoefenen, wil Marc Collet bruggen bouwen tussen werken van verschillende tijdperken en de actualiteit van de ‘oude’ muziek en de ‘oude’ praktijk blootleggen in de muzikale creatie van vandaag.

Marc Collet studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Université libre de Bruxelles en is gespecialiseerd in hedendaagse kunst. Hij heeft een bijzondere interesse voor de relatie tussen muziek, beeldende kunst en hedendaagse mixed media, wat ook de kern is van zijn onderwijsactiviteit aan La Cambre. Hij wordt ook regelmatig uitgenodigd om artikelen te schrijven over de relatie tussen beeldende kunst en muziek.

Marc Collet doceert geschiedenis en actualiteit van kunst/muziek aan La Cambre, orkestratie aan het Koninklijk Conservatorium van Bergen (Arts2) en aan het Koninklijk Conservatorium van Luik en geschiedenis van muziek en muziekanalyse aan de Academie van Rixensart .

Licencié en histoire de l’art et archéologie de l’Université libre de Bruxelles, spécialisé en arts contemporains, Marc Collet est particulièrement sensible au rapprochement entre création musicale, arts visuels et de l’espace et techniques mixtes contemporaines, fondement de son enseignement à La Cambre. Il est par ailleurs régulièrement invité à rédiger des articles sur les rapports entre arts plastiques et musique.

Marc Collet enseigne l’histoire et actualité des arts-musique à La Cambre, l’orchestration au Conservatoire royal de Mons (Arts2) et au Conservatoire royal de Liège et l’histoire de la musique et l’analyse à l’Académie de Rixensart.