Menu

Biografie

ReMuA

Het Réseau de Musiciens-Intervenants en Ateliers (ReMuA-asbl) houdt zich tegelijkertijd bezig met muziek en met sociale integratie. Als missie beoogt het sociale integratie en gelijke kansen te bevorderen door, enerzijds,  samen te musiceren en, aan de andere kant, het recht op cultuur voor iedereen te promoten, in het bijzonder voor jongeren.

Hun bijzondere aanpak streeft niet alleen de toegankelijkheid van de muziek (door instrumenten uit te lenen, door projecten gratis te houden), maar tegelijk ook artistieke voortreffelijkheid na. Het daartoe ontwikkeld vernieuwend pedagogisch systeem en de zogeheten ‘socialiserende’ werkmethode, richt zich op de collectieve muzikale praktijk en is gebaseerd op het principe ‘muziek leren door muziek te maken’.

Het ReMuA wenst een gelijkekansenbeleid te bevorderen, DOOR DE MUZIEK en haar praktijk (het koor en het orkest waarin het kind of de jongere zijn sociale vaardigheden kan ontwikkelen) en, VOOR DE MUZIEK, door toegang te verschaffen tot concerten via een dynamisch cultureel bemiddelingsprogramma dat zich in het bijzonder naar scholen richt.

Agenda