Menu

Biografie

Serge Kakudji

Serge Kakudji is een protegé van de Amerikaanse zangeres Laura Claycomb en heeft een opleiding als zanger en als klassiek barokmusicus. Hij beheerst perfect het recitalmedium, met piano of orkest, oratoria en, natuurlijk, opera’s. Zijn bereik en techniek als contra-tenor zorgen ervoor dat hij een breed repertorium aankan. Zijn podiumcarrière begon al op zeer jonge leeftijd in Afrika. Op dat continent is specialisatie in één discipline eigenlijk in strijd met de traditie: kunstenaars wijden er zich niet uitsluitend aan muziek, of aan theater, of aan dans, en hun opleiding omvat alle gebieden die in Europa gescheiden zijn. Het is dus van meet af aan dat Serge Kakudji de podiumkunsten met een interdisciplinaire geest en praktijk benadert. Zijn carrière weerspiegelt deze drang om de schotten tussen scenische genres weg te halen. Hij verkende de mogelijkheden van dergelijke ontschotting met acteur én muzikant Faustin Linyekula, en sloot zich voor meer artistieke avonturen aan bij Alain Platel, die hij als zanger en als danser begeleidde, met een sterke nadruk op de plastische dimensies van de scenografie.

Gedurende deze jaren voegde hij muzikale leiding en compositie, alsmede projectontwerp en dramaturgie toe aan zijn vakgebied, want hij lag aan de basis van Coup Fatal. Deze artistieke kruisbestuivingen zetten hem aan tot een benadering van een multidisciplinaire dialoog, openheid en frictie tussen de levende kunsten. Hij verbreedt zijn palet en zijn fijnzinnige kennis van de hedendaagse kunst door te werken op atypische plaatsen, met name in kunstgalerijen en musea, waarvoor hij vormen voorstelt die resoneren met de tentoongestelde werken. Hij heeft ook een voorliefde voor confrontatie en interculturele kruisbestuiving. Opgeleid volgens de grote Europese muzikale tradities, liet Serge Kakudji zijn wortels in de zwarte muziek echter niet los, zowel zij die hun oorsprong vinden in lange tradities als degenen die vandaag wereldwijd de populaire muziektaal mee vorm geven Zijn natuurlijke openheid brengt hem ertoe andere gevestigde kunstenaars uit te nodigen op deze artistieke zoektocht om elk werk te verrijken in een sfeer van uitwisseling en co-creatie. Tenslotte vergeet hij niet dat hij de grote kunst van de barokmuziek ontdekt heeft door… de televisie. Dankzij een populair medium dus, zonder het welke hij nooit de kans zou hebben gehad zijn roeping te vinden. Sinds enkele jaren trekt hij erop uit om mensen te ontmoeten, vooral jongeren, die niet bereikt worden door de culturele circuits.

Tussen geschreven en volkse tradities, tussen Europese en Afrikaanse culturen, tracht Serge Kakudji de voorwaarden te scheppen voor een vruchtbare dialoog, waarbij deconstructie en kruisbestuiving worden vermengd en dit, binnen de horizon van het soort creolisering van culturen, dierbaar aan Edouard Glissant. Een voorbeeld is de nieuwe artistieke creatie waarvan Serge Kakudji de bedenker is en waarvoor hij de danser en choreograaf Delavallet Bidiefono heeft uitgenodigd voor de choreografie.

Afgelopen evenementen