Menu

Biografie

Serge Kakudji

Serge Kakudji is een protegé van de Amerikaanse zangeres Laura Claycomb en werd opgeleid als zanger en als barok- en klassiek musicus. Hij beheerst het recital perfect, met piano of orkest, oratoria en, natuurlijk, opera’s. Zijn bereik en techniek als contra-tenor zorgen ervoor dat hij een breed repertoire aankan. Zijn carrière op het podium begon al op zeer jonge leeftijd in Afrika. Op het continent is de specialisatie in een discipline bijna in strijd met de traditie: kunstenaars wijden zich niet uitsluitend aan muziek, of aan theater, of aan dans, en hun opleiding omvat alle gebieden die in Europa gescheiden zijn. Het is dus van meet af aan dat Serge Kakudji de podiumkunsten benadert met een interdisciplinaire geest en praktijk. Zijn carrière weerspiegelt deze drang om theatrale genres uit elkaar te halen. Hij verkende de mogelijkheden met Faustin Linyekula, zowel als acteur als muzikant, en sloot zich aan bij Alain Platel voor artistieke avonturen die hij zowel begeleidde als zanger en als danser, met een sterke nadruk op de plastische dimensies van de scenografie.

Gedurende deze jaren voegde hij muzikale leiding en compositie, alsmede projectontwerp en dramaturgie toe aan zijn vakgebied, want hij was de schepper van Coup Fatal. Deze artistieke kruisbestuivingen zetten hem aan tot een benadering van een multidisciplinaire dialoog, openheid en frictie tussen de levende kunsten. Hij verbreedt zijn palet en zijn fijne kennis van de hedendaagse kunst door te werken op atypische plaatsen, met name in kunstgalerijen en musea, waarvoor hij vormen voorstelt die aansluiten bij de tentoongestelde werken. Hij heeft ook een voorliefde voor confrontatie en interculturele kruisbestuiving. Opgeleid volgens de grote Europese muzikale tradities, heeft Serge Kakudji zijn wortels in de zwarte muziek echter niet losgelaten, zowel degene die hun oorsprong vinden in de lange tradities als degenen die vandaag de dag wereldwijd de populaire verbeelding doordringen. Zijn natuurlijke vrijgevigheid brengt hem ertoe andere gevestigde kunstenaars uit te nodigen op deze reizen om elk werk te verrijken in een sfeer van uitwisseling en co-creatie. Tenslotte, vergeet hij niet dat hij de grote kunst van de barokmuziek ontdekt heeft door… de televisie. Zo, bij toeval, via een populair medium, zonder het welke hij nooit de kans zou hebben gehad zijn roeping te vinden. Sinds enkele jaren trekt hij erop uit om mensen te ontmoeten, vooral jongeren, die niet bereikt worden door de culturele circuits.

Tussen geleerde en volkse tradities, tussen Europese en Afrikaanse culturen, tracht Serge Kakudji de voorwaarden te scheppen voor een vruchtbare dialoog, waarbij deconstructie en kruisbestuiving worden vermengd, binnen de horizon van deze creolisering van culturen die Edouard Glissant dierbaar is. Een nieuwe artistieke creatie waarvan Serge Kakudji de bedenker is en waarvoor hij de danser en choreograaf Delavallet Bidiefono heeft uitgenodigd voor de choreografie.

Afgelopen evenementen