Menu

23 November 2018

Dagevenement

3 Concerten

Nacht van het verzet

Locatie : CENTRALE for contemporary art, Brussel

Stop The War © Axel Marlin

Rumorinatura © Mélissa Stein

Gay Guerilla © Jeff Ostberg - The New Yorker
- Conde Nast

Nacht van het verzet

“Het jaar van protest” was een kantelmoment met talrijke uitdagingen en emblematisch voor kunst en maatschappij. Met de tentoonstelling “Verzet”, buigt de CENTRALE zich 50 jaar nadien over de manier waarop de kunst omging met de sociale en politieke uitdagingen die deze halve eeuw hebben beroerd. Het is de gelegenheid voor Ars Musica om deze thematiek verder uit te diepen en te onderzoeken hoe verzet en protest binnen de muzikale creatie verbeeld werden. Vier componisten en evenveel uitingen van dat verzet, Frederic Rzewsky, Pierre Slinckx, Baudouin de Jaer en Julius Eastman, frissen het concept ‘muzikale schriftuur’ op en openen, los van enige traditie,  nieuwe wegen.

Agenda

Prijs

Pass : 20 €

coproductie

CENTRALE for contemporary art & Ars Musica

About

Lees meer

Ontdek het programma

Lees meer